prihlasenyprihlasit | registrovat

API

Manipulacia

 • .add()

  Pridá elementy do vybraných elementov.

 • .addClass()

  Pridáva špecifickú triedu/triedy, všetkým vybraným elementom.

 • .andSelf()

 • .append()

  Vloží obsah, určený ako parameter, na konci každého elementu v zvolených elementoch.

 • .appendTo()

  Vložiť každý element zo zvolených elementov na koniec cieľa.

 • .attr()

  Ziska hodnotu atributu prveho zo zvolenych elementov.

 • .children()

 • .closest()

 • .contents()

 • .context

  DOM uzol kontext povodne zalozeny na jQuery(); ak ziadny nebol, potom kontext bude rovny dokumentu.

 • .end()

 • .eq()

  Redukuje vybrané elementy na jeden špecifický index.

 • .filter()

  Redukuje výber elementov na tie, ktoré zodpovedajú selektoru alebo prejdu testovacou funkciou.

 • .find()

 • .first()

 • .has()

 • .hasClass()

  Zisťuje, či niektorí z prvkov obsahuje danú triedu.

 • .height()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov.

 • .html()

  Ziska html obsah prveho zo zvolenych elementov.

 • .innerHeight()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

 • .innerWidth()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

 • .is()

 • .last()

 • .map()

 • .next()

 • .nextAll()

 • .nextUntil()

 • .not()

  Odstráni element z vybraných elementov.

 • .offset()

  Získa aktuálne odsadenie prvého z vybraných elementov v pixeloch, relatívne k dokumentu.

 • .offsetParent()

 • .outerHeight()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

 • .outerWidth()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

 • .parent()

  Získa rodiča pre každý element z vybraných elementov, prípadne vyfiltruje podľa selektora.

 • .parents()

 • .parentsUntil()

 • .position()

  Získa aktuálne súradnice prvého z vybraných elementov, vzhľadom na offset rodiča.

 • .prev()

 • .prevAll()

 • .prevUntil()

 • .removeAttr()

  Odstrani atribut z kazdeho zo zvolenych elementov.

 • .removeClass()

  Odstráni jednu alebo viacero tried, alebo všetky triedy zo všetkých vybraných elementov.

 • .scrollLeft()

  Získa aktuálnu horizontálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

 • .scrollTop()

  Získa aktuálnu vertikálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

 • .siblings()

 • .slice()

 • .text()

  Ziska text zo vsetkych zvolenych elementov vratane ich potomkov.

 • .toggleClass()

  Prida alebo odstrani triedu z kazdeho zo zvolenych prvkov, v zavislosti na pritomnosti triedy alebo hodnoty pre argument prepinaca.

 • .val()

  Ziska aktualnu hodnotu prveho zvoleneho elementu.

 • .width()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov.

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting