prihlasenyprihlasit | registrovat

:last

kategorie: Selektory

:last vráti: Array

Plati pre posledny vybrany element.

.last() vráti:

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting