prihlasenyprihlasit | registrovat

.offset()

.offset() vráti: jQuery

Získa aktuálne odsadenie prvého z vybraných elementov v pixeloch, relatívne k dokumentu.

.offset() metóda umožňuje získať aktuálnu pozíciu elementu relatívne k dokumentu. Narozdiel od .position(), ktorý získava relatívnu aktuálnu pozíciu vzhľadom na rodiča. Pri umiestnení nového elementu na vrch už existujúceho pre globálnu manipuláciu (najmä pre implementáciu drag-and-drop)), je užitočný viac .offset().

.offset() vráti objekt obsahujúci vlastnosti, top a left.

Priklady:

Ziska offset druheho odseku
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   p { margin-left:10px; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p>
  <p>2nd Paragraph</p>
  <script>
   var p = $("p:last");
   var offset = p.offset();
   p.html( "left: " + offset.left + ", top: " + offset.top );
  </script>
 </body>
</html>
Klikni pre ziskanie offset.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   p { margin-left:10px; color:blue; width:200px; cursor:pointer; }
   span { color:red; cursor:pointer; }
   div.abs { width:50px; height:50px; position:absolute;
   left:220px; top:35px; background-color:green; 
   cursor:pointer; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="result">Click an element.</div>
  <p>This is the best way to <span>find</span> an offset.</p>
  <div class="abs"></div>
  <script>
   $("*", document.body).click(function (e) {
    var offset = $(this).offset();
    e.stopPropagation();
    $("#result").text(this.tagName + " coords ( " + offset.left + ", " + offset.top + " )");
   });
  </script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting