prihlasenyprihlasit | registrovat

.outerWidth()

.outerWidth([ includeMargin ]) vráti: Integer

Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

Vráti šírku elementu, spolu s ľavým a pravým padding, border a pripadne margin v pixeloch.

Ak je includeMargin vynechaný alebo false, padding a border sú zahrnuté do vypočtu; ak je true, zahrnie aj margin.

Tato metóda nieje aplikovateľná na window a document objekty; pre ne použite metódu .width()

Priklady:

Ziska outerWidth odseku.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
  p { margin:10px;padding:5px;border:2px solid #666; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p><p></p>
  <script>
   var p = $("p:first");
   $("p:last").text( "outerWidth:" + p.outerWidth()+ " , outerWidth(true):" + p.outerWidth(true) );
  </script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting