prihlasenyprihlasit | registrovat

.scrollTop()

.scrollTop() vráti: Integer

Získa aktuálnu vertikálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

Vertikálna scroll pozícia je rovnaká ako počet pixelov, ktoré sú skryté od pohľadu scrollovacej oblasti. Ak je posuvník úplne hore alebo ak element nieje scrollovací, vráti 0.

Priklady:

Ziska scrollTop odseku.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   p { margin:10px;padding:5px;border:2px solid #666; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p>
  <p></p>
  <script>
   var p = $("p:first");
   $("p:last").text( "scrollTop:" + p.scrollTop() );
  </script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting