prihlasenyprihlasit | registrovat

.appendTo()

kategorie: Manipulacia

.appendTo(target) vráti: jQuery

Vložiť každý element zo zvolených elementov na koniec cieľa.

Metódy .append() a .appendTo() plnia rovnaké úlohy. Hlavným rozdielom je syntax - konkrétne v umiestení obsahu a cieľa. S .append(), the selector expression preceding the method is the container into which the content is inserted. S .appendTo(), on the other hand, the content precedes the method, either as a selector expression or as markup created on the fly, and it is inserted into the target container.

Pozrime sa na nasledujúce HTML:

Greetings

Hello
Goodbye

Môžeme vytvoriť obsah a vložiť ho do niekoľkých prvkov naraz:

$('

Test

').appendTo('.inner');

Každý vnútorný <div> element dostane tento nový obsah:

Greetings

Hello

Test

Goodbye

Test

Môžeme tiež vybrať element na stránke a vložte ho do iného:

$('h2').appendTo($('.container'));

Ak element vybraný týmto spôsobom je vložený inde, tak bude presunutý do cieľa (nebude klonovaný):

Hello
Goodbye

Greetings

Ak existuje viac ako jeden cieľový element, bohužiaľ, klonované kópie vloženého elementu budú vytvorené pre každý cieľ po prvom.

Priklady:

Pridá všetky spany do elementu s ID "foo"
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>#foo { background:yellow; }</style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<span>I have nothing more to say... </span>

  <div id="foo">FOO! </div>
<script>$("span").appendTo("#foo"); // check append() examples</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting