prihlasenyprihlasit | registrovat

.innerHeight()

.innerHeight() vráti: Integer

Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

Táto metóda vráti výšku elementu, spolu s horným a dolným padding v pixeloch.

Táto metóda nieje aplikovateľná na window a document objekty; pre ne použite metódu .height()

Priklady:

Ziska innerHeight odseku.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>p { margin:10px;padding:5px;border:2px solid #666; }</style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p>
  <p></p>
  <script>
   var p = $("p:first");
   $("p:last").text( "innerHeight:" + p.innerHeight() );
  </script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting