prihlasenyprihlasit | registrovat

.outerHeight()

.outerHeight([ includeMargin ]) vráti: Integer

Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

Ak je includeMargin vynechaný alebo false, padding a border sú zahrnute do výpočtu; ak je true, zahrnie aj margin.

Táto metóda nieje aplikovateľná na window a document objekty; pre ne použite metódu .height()

Priklady:

Ziska outerHeight odseku.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>p { margin:10px;padding:5px;border:2px solid #666; } </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p><p></p>
  <script>
   var p = $("p:first");
   $("p:last").text( "outerHeight:" + p.outerHeight() + " , outerHeight(true):" + p.outerHeight(true) );</script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting