prihlasenyprihlasit | registrovat

Útržky

Pridávanie elementov

Ak pridávame mnoho elementov je dobré si najskôr pripraviť hotové HTML a pridať ho ako celok ako pridávať každý element zvlášť.

O tom, že selektor ktorý používame viac krát je dobre cachovať sme si písali už v Uchovávajte elementy. Poďme ale hlbšie:

var $myList = $('#myList');
var li = '';

for(var i=0; i<10; i++) {
 li += "
 • This is list item " + i + "
 • "; } $myList.append(li);

  Reťazenie

  Takmer všetky jQuery metódy vracajú jQuery objekt a podporujú reťazenie. To znamená, že po spracovaní metódy môžte pokračovať spracovaním ďalších. To prináša menší a ľahšie pisateľný kód.

  // bez retazenia
  $('#notification').fadeIn('slow');
  $('#notification').addClass('.activeNotification');
  $('#notification').css('marginLeft', '50px');
  
  // s retazenim
  $('#notification')
   .fadeIn('slow')
   .addClass('.activeNotification')
   .css('marginLeft', '50px')
  

  Porovnávací test http://jsperf.com/jquery-chaining

  Uchovávajte elementy

  Ak používate nejaký selektor na viacerých miestach, rozhodne ho uchovajte v premennej.

  var parents = $('.parents'), // zapamatanie
    children = $('.parents').find('.child'), // zle
    kids = parents.find('.child'); // spravne
  

  Porovnávací test http://jsperf.com/ns-jq-cached

  Necachované selektory dosahujú až 62% spomalenie oproti ich cachovanému ekvivalentu.

  Nepoužívajte jQuery keď to nieje nutné

  $('a').bind('a', function() {
   console.log('klikli ste na: ' + $(this).attr('id'));
  });
  

  môže byť o 80-95% pomalší ako:

  $('a').bind('a', function() {
   console.log('klikli ste na: ' + this.id);
  });
  

  $(this).attr('id') vs this.id http://jsperf.com/el-attr-id-vs-el-id/2

  Nastavte globálne AJAX predvolené hodnoty

  Pri vyvolávaní AJAX požiadaviek, potrebujete často vyvolať nejaký ukazovateľ, že prebieha nejaká akcia.To môžte docieliť pomocou nejakého loadingu alebo modálnym oknom a podobne. Volanie tohto ukazovateľa pri každej $get a $post požiadavke by bolo veľmi pracné.

  Najlepším riešením je nastavenie predvolených hodnôt použitím jednej jQuery metódy

  // ajaxSetup - nastavenie predvolených hodnôt
  $.ajaxSetup({
   url : '/ajax/',
   dataType : 'json'
  });
  
  $.ajaxStart(function(){
   showIndicator();
   disableButtons();
  });
  
  $.ajaxComplete(function(){
   hideIndicator();
   enableButtons();
  });
  
  /*
   // Dalsie metody, ktore mozte pouzit:
   $.ajaxStop();
   $.ajaxError();
   $.ajaxSuccess();
   $.ajaxSend();
  */
  

  Využitie delay pre animácie

  Reťazenie metód je silným nástrojom jQuery a ním sa dá dosiahnuť reťazenie efektov animácie. Ak chceme zdržať vykonanie ďalšej animácie môžeme medzi ne vložiť delay metódu.

  Takže namiesto tohto:

  $('#elem').animate({width:200},function(){
   setTimeout(function(){
  		$('#elem').animate({marginTop:100});
   },2000);
  });
  

  To môžeme spraviť takto:

  $('#elem').animate({width:200}).delay(2000).animate({marginTop:100});
  

  Premena kódu na plugin

  Ak využívate nejaký kód niekoľko krát, zvážte či ho nepremeniť na plugin. To umožní jeho znovupoužitie a sprehľadní kód. Tak isto sa potom tento kód dá využiť v inom projekte.

  Premena je pritom veľmi jednoduchá:

  (function($){
   $.fn.nazovPluginu = function(){
    // kod
    return this;
   };
  })(jQuery);
  

  Vyber náhodný element

  jQuery umožňuje pridávať vlastné pseudo-selektory. To sa dá jednoducho docieliť pridaním funkcie do $.expr[':'] objektu.

  (function($){
   var random = 0;
  
   $.expr[':'].random = function(a, i, m, r) {
    if (i == 0) {
     random = Math.floor(Math.random() * r.length);
    }
    return i == random;
   };
  })(jQuery);
  

  A ako to použiť:

  $('li:random').addClass('glow');
  

  Vytvorenie prázdneho jQuery objektu

  Niekedy možno budete potrebovať vytvoriť prázdny jQuery objekt a neskôr ho vyplniť pomocou .add metódy.

  var container = $([]);
  container.add(another_element);
  

  Vypísanie všetkých odkazov na stránke

  $('a').each(function(index, value){
    console.log($('a').attr('href'));
  });
  

  Prechádzanie json objektom za pomoci jQuery.each

  var json = [
    { "red": "#f00" },
    { "green": "#0f0" },
    { "blue": "#00f" }
  ];
   
  $.each(json, function() {
   $.each(this, function(name, value) {
    console.log(name + '=' + value);
   });
  });
  

  vypíše red=#f00 green=#0f0 blue=#00f

  Prechádzanie poľom za pomoci jQuery.each

  var pole = ['nula','jedna','dva','tri'];
  jQuery.each(pole , function(index, value){
     console.log(index + ':' + value);
  });
  

  vypíše 0:nula 1:jedna 2:dva 3:tri

  Vypnutie jQuery animácií

  Vypne všetky jQuery efekty

  $(document).ready(function() {
   jQuery.fx.off = true;
  });
  

  Prepísanie elementu

  Potrebujete prepísať div niečím iným?

  $(document).ready(function() {
   $('#id').replaceWith('Tu bol kedysi div #id');
  });
  

  Zmena veľkosti písma

  $(document).ready(function() {
   // Reset the font size(back to default)
   var originalFontSize = $('html').css('font-size');
    $(".resetFont").click(function(){
    $('html').css('font-size', originalFontSize);
   });
   // Increase the font size(bigger font0
   $(".increaseFont").click(function(){
    var currentFontSize = $('html').css('font-size');
    var currentFontSizeNum = parseFloat(currentFontSize, 10);
    var newFontSize = currentFontSizeNum*1.2;
    $('html').css('font-size', newFontSize);
    return false;
   });
   // Decrease the font size(smaller font)
   $(".decreaseFont").click(function(){
    var currentFontSize = $('html').css('font-size');
    var currentFontSizeNum = parseFloat(currentFontSize, 10);
    var newFontSize = currentFontSizeNum*0.8;
    $('html').css('font-size', newFontSize);
    return false;
   });
  });
  

  Stĺpce s rovnakou výškou

  $(document).ready(function() {
    function equalHeight(group) {
     tallest = 0;
      group.each(function() {
       thisHeight = $(this).height();
       if(thisHeight > tallest) {
         tallest = thisHeight;
       }
      });
     group.height(tallest);
    }
    // how to use
    $(document).ready(function() {
     equalHeight($(".left"));
     equalHeight($(".right"));
    });
  });
  

  Zebra efekt na tabuľky

  Pri používaní tabuliek, je dobrý nápad, pre lepšiu čitateľnosť, dať rozdielny štýl, nepárnym a párnym riadkom. Použitím jQuery, to možno dosiahnuť ľahko, bez akýchkoľvek dodatočných html značiek.

  $("tr:odd").addClass("odd");
  

  Počet detí elementu

  Ak by ste chceli spočítať, koľko div elementov sú deťmi #foo, nasledujúce riadky vám to prezradia. Jednoduché a účinné!

  $("#foo > div").length
  

  Niemiešajte JavaScript s HTML

  Rovnako ako miešanie HTML kódu s CSS je zlý návyk, tak isto by ste nemali používať JavaScript v HTML dokumente. Nasledujuci priklad ilustruje onclick udalost:

  jQuery
  

  Rovnaký výsledok môžme dosiahnuť ne-vnoreným JavaScript

  $(document).ready(function() {
   $('#homepage').click(function() {
    alert('Hlavná stránka jQuery');
   });
  });
  

  Na prvý pohľad sa to môže zdať zložité, obzvlášť pre začiatočníkov. No je to naozaj ľahšie ako sa zdá, a vaše HTML bude čisté.

  data() / removeData()

  Chceli ste už niekedy uložiť krátke informácie o prvku? Môžete to urobiť jednoducho s metódou data(). Ak chcete nastaviť hodnotu, môžete to spraviť pomocou dvoch parametrov (kľúč a hodnota) alebo len jeden (objekt).

  $('#wrap').data('mojKluc', 'mojaHodnota');
  $('#container').data({ mojInyKluc : 'mojaInaHodnota', rok : 2010 });
  

  Ak chcete získať vaše dáta späť, stačí zavolať metódu s kľúčovými hodnotami, ktoré chcete.

  $('#container').data('mojInyKluc'); // vrati 'mojaInaHodnota'
  $('#container').data('rok'); // vrati 2010
  

  Ak chcete získať všetky údaje, ktoré korešpondujú s prvkami, zavolajte data bez parametrov, získate objekt s všetkými kľúčmi a hodnotami, ktoré ste vložili tomuto prvku. Ak chcete odstrániť pár kľúč/hodnota potom, čo ste to pridali do elementu, stačí zavolať removedData(), použitím správneho kľúča.

  $('#container').removeData('mojInyKluc'); 
  

  Uistite sa, že bol obrázok načítaný správne

  Ako viete, že bol obrázok správne načítaný? V niektorých konkrétnych prípadoch, ako CAPTCHA, nastávajú problémy ak sa obrázok nenačíta správne. Pomocou jednoduchého kódu, budete môcť zistiť, či sa váš obrázok zobrazil na obrazovke používateľa.

  $('#mojObrazok').attr('src', 'obrazok.jpg').load(function() {
    alert('Obrazok načítaný');
  });
  

  Načítajte jQuery z Google

  Google má najnovšiu verziu jQuery, ktorá je k dispozícií pre vývojárov. Namiesto toho aby ste mali vlastnú kópiu jQuery, mali by ste rozhodne využiť "veľkorysosť" Google a priamo načítavať ich kópiu:

  XHTML 1.0 Strict validný target=blank atribút

  target="blank" atribút môže byť užitočný, ak chcete otvoriť odkaz v novom paneli alebo okne. Ale target="blank" atribút nie je validný XHTML 1.0 Strict. Pomocou jQuery, môžete bez problémov dosiahnuť rovnaký efekt a s validitou.

  $("a[@rel~='external']").click( function() {
    window.open( $(this).attr('href') );
    return false;
  });
  

  Ako prinútiť odkaz aby sa otvoril na novej karte

  jQuery('a.novaKarta').live('click', function()
  {
  	noveOkno = window.open($(this).href);
  	jQuery(this).target = "_blank";
  	return false;
  });
  

  Ako prinútiť odkaz aby sa otvoril v popup okne

  jQuery('a.popup').live('click', function()
  {
    noveOkno = window.open($(this).attr('href'),'','height=200,width=150');
    if (window.focus) { noveOkno .focus(); }
    return false;
  });
  

  Ako zistiť či element existuje

  if ($('#someDiv').length) { /* element existuje */ }
  

  Ako zistiť pozíciu myši

  $(document).mousemove(function(e)
  {
    $().mousemove(function(e)
    {
     $(’#pozicia’).html(”X: ” + e.pageX + ” | Y” + e.pageY);
    });
  });
  

  Ako identifikovať jednotlivé prehliadače

  if ($.browser.safari) { /* safari */ }
  if ($.browser.msie) { /* internet explorer */ }
  if ($.browser.mozilla) { /* mozilla */ }
  if ($.browser.opera) { /* opera */ }
  if ($.browser.webkit) { /* webkit */ }
  

  rýchla zmena CSS štýlov

  jQuery kód:

  $("a.csszmena").click(function() {
    $('link[rel=stylesheet]').attr('href' , $(this).attr('rel'));
    return false;
  });
  

  HTML kód:

  
  
  Téma 1
  Téma 2
  Téma 3
  

  klikateľné zoznamy (li ako odkaz)

  $("ul li").click(function(){
   //ziskame url z odkazu a presmerujeme
   window.location=$(this).find("a").attr("href"); return false;
  });
  

  použitie je jednoduché:

  
  

  Kliknutie na li spôsobí presmerovanie na url, ktorá je zadaná v odkaze. Tento spôsob je možné rôzne modifikovať.

  alternatíva k document ready

  namiesto klasického

  $(document).ready(function() {
  	//document ready
  });
  

  je možné používať taktiež

  $(function(){
  	//document ready
  });
  

  blokovanie pravého (kontextového) tlačidla myši

  $(document).ready(function(){
   $(document).bind("contextmenu",function(e){
    return false;
   });
  });
  

  © 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting