prihlasenyprihlasit | registrovat

.eq()

kategorie: Manipulacia

.eq(index) vráti: jQuery

Redukuje vybrané elementy na jeden špecifický index.

Zoberme si stránku s jednoduchým zoznamom:

<ul>
   <li>list item 1</li>
   <li>list item 2</li>
   <li>list item 3</li>
   <li>list item 4</li>
   <li>list item 5</li>
</ul>

Pre nastavenie položiek môžeme použiť túto metódu:

$('li').eq(2).css('background-color', 'red');

$('li').eq(-2).css('background-color', 'red');

$('li').eq(5).css('background-color', 'red');

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting