prihlasenyprihlasit | registrovat

.hasClass()

.hasClass(className) vráti: Boolean

Zisťuje, či niektorí z prvkov obsahuje danú triedu.

Elementy môžu mať viac ako jednu pridelenú triedu. V HTML je to reprezentované oddelením názvov tried medzerou:

<div id="mydiv" class="foo bar"></div>

Metóda .hasClass() vráti true, ak element obsahuje danú triedu, ale aj v prípade, že ich obsahuje viac. Napríklad, vzhľadom na vyššie uvedené HTML nasledujúci príklad vráti true:

$('#mydiv').hasClass('foo')

ako aj:

$('#mydiv').hasClass('bar')

Priklady:

Vyhlada triedu selected vo zvolenych elementoch.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   p { margin: 8px; font-size:16px; }
   .selected { color:red; }
   .highlight { background:yellow; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p>
  <p class="selected">Goodbye</p>
  <div id="result1">First paragraph has selected class: </div>
  <div id="result2">Last paragraph has selected class: </div>
  <div id="result3">Some paragraph has selected class: </div>
  <script>
   $("div#result1").append($("p:first").hasClass("selected").toString());
   $("div#result2").append($("p:last").hasClass("selected").toString());
   $("div#result3").append($("p").hasClass("selected").toString());
  </script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting