prihlasenyprihlasit | registrovat

.append()

kategorie: Manipulacia

.append(content) vráti: jQuery

Vloží obsah, určený ako parameter, na konci každého elementu v zvolených elementoch.

Metóda .append() vloží obsah ako posledné dieťa do jednotlivých elementov do jQuery zbierky (Pre vlozenie ako prve dieta, použite .prepend()).

Pozrime sa na nasledujúce HTML:

Greetings

Hello
Goodbye

Môžeme vytvoriť obsah a vložiť ho do niekoľkých prvkov naraz:

$('.inner').append('

Test

');

Každý vnútorný <div> element dostane tento nový obsah:

Greetings

Hello

Test

Goodbye

Test

Môžeme tiež vybrať element na stránke a vložte ho do iného:

$('.container').append($('h2'));

Ak element vybraný týmto spôsobom je vložený inde, tak bude presunutý do cieľa (nebude klonovaný):

Hello
Goodbye

Greetings

Ak existuje viac ako jeden cieľový element, bohužiaľ, klonované kópie vloženého elementu budú vytvorené pre každý cieľ po prvom.

Priklady:

Pripojí nejaké HTML do všetkých odsekov.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 p { background:yellow; }
</style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<p>I would like to say: </p>
<script>
 $("p").append("<strong>Hello</strong>");
</script>
</body>
</html>
Pripojí element do všetkých odsekov.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 p { background:yellow; }
</style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<p>I would like to say: </p>

<script>
 $("p").append(document.createTextNode("Hello"));
</script>
</body>
</html>
Pripojí jQuery objekt (podobne ako pole DOM elementov) do všetkých odsekov.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 p { background:yellow; }
</style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<strong>Hello world!!!</strong><p>I would like to say: </p>
<script>
 $("p").append( $("strong") );
</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting