prihlasenyprihlasit | registrovat

.parent()

kategorie: Manipulacia

.parent([selektor]) vráti: jQuery

Získa rodiča pre každý element z vybraných elementov, prípadne vyfiltruje podľa selektora.

Daný jQuery objekt, ktorý reprezentuje výber DOM elementov, .parent() metóda umožňuje prehľadávať rodičov týchto elementov v DOM štruktúre a vytvoriť nový jQuery objekt z podmnožiny vybraných elementov. .parents() a .parent() metódy sú podobné, až nato, že druhá metóda prejde v štruktúre DOM len o jednu úroveň vyššie.

Metóda zvyčajne akceptuje zápis selektora rovnako ako v $() funkcii. Ak je selektor podporovaný, elementy budú filtrované testovaním dokiaľ nenájdu zhodu.

Vezmime si stránku s jednoduchým zoznamom:

<ul class="level-1">
  <li class="item-i">I</li>
  <li class="item-ii">II
   <ul class="level-2">
     <li class="item-a">A</li>
     <li class="item-b">B
      <ul class="level-3">
        <li class="item-1">1</li>
        <li class="item-2">2</li>
        <li class="item-3">3</li>
      </ul>
     </li>
     <li class="item-c">C</li>
   </ul>
  </li>
  <li class="item-iii">III</li>
</ul> 

Rodičov prvku A môžeme nájsť nasledovným spôsobom:

$('li.item-a').parent().css('background-color', 'red');

Výsledkom tohto volania je červené pozadie zoznamu level-2. Keďže sme nepodali selektor, rodičovský element je jednoznačne pridaný ako súčasť objektu. Ak by sme nejaký pridali, element by bol pred pridaním testovaný.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting