prihlasenyprihlasit | registrovat

.position()

.position() vráti: Object

Získa aktuálne súradnice prvého z vybraných elementov, vzhľadom na offset rodiča.

Metóda .position() umožňuje získať aktuálnu pozíciu elementu vzhľadom k offset rodiča. Narozdiel od .offset(), ktorá vráti aktuálnu pozíciu relatívne k dokumentu. Pri umiestnení nového elementu v blízkosti iného a obsadený v rovnakom DOM elemente, je .position() viac užitočný.

Vráti objekt obsahujúci vlastnosti top a left.

Priklady:

Vrati poziciu prveho odseku a vlozi ju do druheho odseku
 <!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <style>
     div { padding: 15px;}
     p { margin-left:10px; }
   </style>
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div><p>Hello</p></div><p></p>
   <script>
     var p = $("p:first");
     var position = p.position();
     $("p:last").text( "left: " + position.left + ", top: " + position.top);
   </script>
  </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting