prihlasenyprihlasit | registrovat

.addClass()

.addClass(className) vráti: jQuery

Pridáva špecifickú triedu/triedy, všetkým vybraným elementom.

Je dôležité poznamenať, že táto metóda nenahrádza triedy. Jednoducho pridá triedu, alebo sa pripojí k ostatným už existujúcim, zvoleného elementu.

Element môže obsahovať viac než jednu triedu súčasne, oddelené medzerou takto:

$('p').addClass('myClass yourClass');

Táto metóda je často využívaná s .removeClass() na prepínanie tried elementu z jednej na druhú takto:

$('p').removeClass('myClass noClass').addClass('yourClass');

Triedy myClass a noClass sú odstránené zo všetkých odstavcov, zatiaľ čo im pridá triedu yourClass.

jQuery 1.4, .addClass() metóda nám umožňuje ako nastaviť triedu vo funkcii.

$('ul li:last').addClass(function() {
 return 'item-' + $(this).index();
});

Vzhľadom na neusporiadaný zoznam s piatimi <li> elementami, tento príklad pridá poslednému <li> triedu "item-4".

Priklady:

Prida triedu 'selected' pre zvolene elementy.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   p { margin: 8px; font-size:16px;
   .selected { color:blue; }
   .highlight { background:yellow; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p>
  <p>and</p>
  <p>Goodbye</p>
  <script>$("p:last").addClass("selected");</script>
 </body>
</html>
Prida triedy selected a highlight zvolenym elementom.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   p { margin: 8px; font-size:16px; }
   .selected { color:red; }
   .highlight { background:yellow; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <p>Hello</p>
  <p>and</p>
  <p>Goodbye</p>
  <script>$("p:last").addClass("selected highlight");</script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting