prihlasenyprihlasit | registrovat

API

CSS

Tieto metody nadobudaju a nastavuju CSS vlastnosti elementov.

 • .addClass()

  Pridáva špecifickú triedu/triedy, všetkým vybraným elementom.

 • .css()

  Vráti hodnotu vlastnosti style prvého z vybraných elementov.

 • .hasClass()

  Zisťuje, či niektorí z prvkov obsahuje danú triedu.

 • .height()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov.

 • .innerHeight()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

 • .innerWidth()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding ale bez border.

 • .offset()

  Získa aktuálne odsadenie prvého z vybraných elementov v pixeloch, relatívne k dokumentu.

 • .outerHeight()

  Vypočíta aktuálnu výšku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

 • .outerWidth()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov vrátane padding a border.

 • .position()

  Získa aktuálne súradnice prvého z vybraných elementov, vzhľadom na offset rodiča.

 • .removeClass()

  Odstráni jednu alebo viacero tried, alebo všetky triedy zo všetkých vybraných elementov.

 • .scrollLeft()

  Získa aktuálnu horizontálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

 • .scrollTop()

  Získa aktuálnu vertikálnu polohu posuvníka pre prvý z vybraných elementov.

 • .toggleClass()

  Prida alebo odstrani triedu z kazdeho zo zvolenych prvkov, v zavislosti na pritomnosti triedy alebo hodnoty pre argument prepinaca.

 • .width()

  Vypočíta aktuálnu šírku prvého z vybraných elementov.

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting