prihlasenyprihlasit | registrovat

.add()

kategorie: Manipulacia

.add(selector) vráti: jQuery

Pridá elementy do vybraných elementov.

Podaný jQuery objekt, ktorý reprezentuje DOM elementy, metóda .add() vytvorí nový jQuery objekt z množiny týchto elementov a tie prešle do metódy. Argumentom .add() môže byť čokoľvek, čo akceptuje $(), vrátane jQuery selektorov, referencie k DOM elementom alebo útržkov HTML.

$("p").add("div").addClass("widget");
var pdiv = $("p").add("div");
var pdiv = $("p");
pdiv.add("div");  // WRONG, pdiv will not change

Zoberme si nasledujúcu stránku s jednoduchým zoznamom a odsekmi:

<ul>
   <li>list item 1</li>
   <li>list item 2</li>
   <li>list item 3</li>
</ul>
<p>a paragraph</p>

Môžeme voliť položky zoznamu a potom odseky použitím selektoru alebo referencie k DOM elementu ako argument metódy .add():

$('li').add('p').css('background-color', 'red');

alebo:

$('li').add(document.getElementsByTagName('p')[0])
  .css('background-color', 'red');

Výsledkom tohto volania je červené pozadie všetkých štyroch elementov. Použitím HTML úryvku ako argument metódy .add() (ako v 3. verzii). Môžeme vytvoriť ďalšie elementy a za behu pridať tieto elementy medzi sadu vybraných. Povedzme napríklad, že chceme zmeniť pozadie položiek zoznamu spolu s novovytvoreným odsekom:

$('li').add('<p id="new">new paragraph</p>')
   .css('background-color', 'red');

Aj keď bol nový odsek vytvorený a jeho farba pozadia sa zmenila, stále sa nezobrazuje na stránke. Pre umiestnenie na stránku, môžeme pridať jednu z metód vkladania.

Od jQuery 1.4, výsledok .add() bude vždy vrátený v poradí dokumentu (skôr ako jednoduché zreťazenie).

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting