prihlasenyprihlasit | registrovat

Využitie delay pre animácie

Reťazenie metód je silným nástrojom jQuery a ním sa dá dosiahnuť reťazenie efektov animácie. Ak chceme zdržať vykonanie ďalšej animácie môžeme medzi ne vložiť delay metódu.

Takže namiesto tohto:

$('#elem').animate({width:200},function(){
  setTimeout(function(){
		$('#elem').animate({marginTop:100});
  },2000);
});

To môžeme spraviť takto:

$('#elem').animate({width:200}).delay(2000).animate({marginTop:100});

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting