prihlasenyprihlasit | registrovat

Uchovávajte elementy

Ak používate nejaký selektor na viacerých miestach, rozhodne ho uchovajte v premennej.

var parents = $('.parents'), // zapamatanie
    children = $('.parents').find('.child'), // zle
    kids = parents.find('.child'); // spravne

Porovnávací test http://jsperf.com/ns-jq-cached

Necachované selektory dosahujú až 62% spomalenie oproti ich cachovanému ekvivalentu.

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting