prihlasenyprihlasit | registrovat

Pridávanie elementov

Ak pridávame mnoho elementov je dobré si najskôr pripraviť hotové HTML a pridať ho ako celok ako pridávať každý element zvlášť.

O tom, že selektor ktorý používame viac krát je dobre cachovať sme si písali už v Uchovávajte elementy. Poďme ale hlbšie:

var $myList = $('#myList');
var li = '';

for(var i=0; i<10; i++) {
  li += "
  • This is list item " + i + "
  • "; } $myList.append(li);

    © 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting