prihlasenyprihlasit | registrovat

Vyber náhodný element

jQuery umožňuje pridávať vlastné pseudo-selektory. To sa dá jednoducho docieliť pridaním funkcie do $.expr[':'] objektu.

(function($){
 var random = 0;

 $.expr[':'].random = function(a, i, m, r) {
  if (i == 0) {
   random = Math.floor(Math.random() * r.length);
  }
  return i == random;
 };
})(jQuery);

A ako to použiť:

$('li:random').addClass('glow');

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting