prihlasenyprihlasit | registrovat

Nastavte globálne AJAX predvolené hodnoty

Pri vyvolávaní AJAX požiadaviek, potrebujete často vyvolať nejaký ukazovateľ, že prebieha nejaká akcia.To môžte docieliť pomocou nejakého loadingu alebo modálnym oknom a podobne. Volanie tohto ukazovateľa pri každej $get a $post požiadavke by bolo veľmi pracné.

Najlepším riešením je nastavenie predvolených hodnôt použitím jednej jQuery metódy

// ajaxSetup - nastavenie predvolených hodnôt
$.ajaxSetup({
 url : '/ajax/',
 dataType : 'json'
});

$.ajaxStart(function(){
 showIndicator();
 disableButtons();
});

$.ajaxComplete(function(){
 hideIndicator();
 enableButtons();
});

/*
 // Dalsie metody, ktore mozte pouzit:
 $.ajaxStop();
 $.ajaxError();
 $.ajaxSuccess();
 $.ajaxSend();
*/

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting