prihlasenyprihlasit | registrovat

.undelegate()

kategorie: Data

.undelegate() vráti: jQuery

Odstráni ovládač z udalosti pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú aktuálnemu selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

Undelegate je cestou k odstráneniu ovládača udalostí, ktoré boli viazané pomocou .delegate(). Funguje to prakticky identicky ako .die() s pridaním selektor filter argumentu (čo je pre delegation nevyhnutné aby fungoval).

Priklady:

Môžete viazať a rozviazať udalosti na farebné tlačidlo.
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <style>
   button { margin:5px; }
   button#theone { color:red; background:yellow; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <button id="theone">Does nothing...</button>
  <button id="bind">Bind Click</button>
  <button id="unbind">Unbind Click</button>
  <div style="display:none;">Click!</div>
  <script>
   function aClick() {
    $("div").show().fadeOut("slow");
   }
   $("#bind").click(function () {
   $("body").delegate("#theone", "click", aClick)
    .find("#theone").text("Can Click!");
   });
   $("#unbind").click(function () {
    $("body").undelegate("#theone", "click", aClick)
     .find("#theone").text("Does nothing...");
   });
  </script>
 </body>
</html>

.undelegate() vráti: jQuery

Odstráni ovládač z udalosti pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú aktuálnemu selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

Undelegate je cestou k odstráneniu ovládača udalostí, ktoré boli viazané pomocou .delegate(). Funguje to prakticky identicky ako .die() s pridaním selektor filter argumentu (čo je pre delegation nevyhnutné aby fungoval).

Priklady:

Môžete viazať a rozviazať udalosti na farebné tlačidlo.
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <style>
   button { margin:5px; }
   button#theone { color:red; background:yellow; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <button id="theone">Does nothing...</button>
  <button id="bind">Bind Click</button>
  <button id="unbind">Unbind Click</button>
  <div style="display:none;">Click!</div>
  <script>
   function aClick() {
    $("div").show().fadeOut("slow");
   }
   $("#bind").click(function () {
   $("body").delegate("#theone", "click", aClick)
    .find("#theone").text("Can Click!");
   });
   $("#unbind").click(function () {
    $("body").undelegate("#theone", "click", aClick)
     .find("#theone").text("Does nothing...");
   });
  </script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting