prihlasenyprihlasit | registrovat

.delegate()

kategorie: Udalosti

.delegate(selector, eventType, handler) vráti: jQuery

Pripojí handler do jednej alebo viacero udalostí pre všetky elementy, ktoré zodpovedajú selektoru, teraz alebo v budúcnosti, na základe konkrétneho súboru root elementov.

Delegate je alternatívou k používaniu .live() metódy, ktorá umožňuje pre každé viazanie udalosti delegation do konkrétnych DOM elementov. Napríklad nasledujúci delegate kód:

$("table").delegate("td", "hover", function(){
	$(this).toggleClass("hover");
});

Je ekvivalentné k nasledujúcemu kódu použitím .live():

$("table").each(function(){
	$("td", this).live("hover", function(){
		$(this).toggleClass("hover");
	});
});

Pozri tiež .undelegate() metódu pre spôsob odstránenia udalosti handler pridanú pomocou .delegate().

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting