prihlasenyprihlasit | registrovat

.die()

kategorie: Udalosti

.die(eventType, [ handler ]) vráti: jQuery

Odstráni udalosť handler predtým k nim pripojené .live() z elementov.

Akýkoľvek handler, ktorý bol pripojený k .live() možno odstrániť pomocou .die(). Táto metóda je obdobou .unbind(), ktorá sa používa na odstránenie handler pripojené pomocou .bind(). Pozri tiež .live() a .unbind() pre ďalšie podrobnosti.

Priklady:

Môžete viazať a rozviazať udalosti na farebnom tlačidlu.
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <style>
   button { margin:5px; }
   button#theone { color:red; background:yellow; }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <button id="theone">Does nothing...</button>
  <button id="bind">Bind Click</button>
  <button id="unbind">Unbind Click</button>

  <div style="display:none;">Click!</div>
  <script>
   function aClick() {
    $("div").show().fadeOut("slow");
   }
   $("#bind").click(function () {
    $("#theone").live("click", aClick)
     .text("Can Click!");
   });
   $("#unbind").click(function () {
    $("#theone").die("click", aClick)
     .text("Does nothing...");
   });
  </script>
 </body>
</html>
Ak chcete rozviazať všetky live udalosti zo všetkých odstavcov, napíšte:
 $("p").die()
Ak chcete rozviazať všetky live click udalosti zo všetkých odstavcov, napíšte:
 $("p").die( "click" )
Ak chcete rozviazať len jeden predtým viazaný handler, vložte funkciu ako druhý argument:
 var foo = function () {
 // code to handle some kind of event
};

$("p").live("click", foo); // ... now foo will be called when paragraphs are clicked ...

$("p").die("click", foo); // ... foo will no longer be called.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting