prihlasenyprihlasit | registrovat

.slideToggle()

kategorie: Efekty

.slideToggle() vráti:

Zobrazi alebo skryje elementy s posuvnym pohybom.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting