prihlasenyprihlasit | registrovat

.slideDown()

kategorie: Efekty

.slideDown([ duration ], [ callback ]) vráti: jQuery

Zobrazí vybrané elementy s posuvným pohybom.

Metóda .slideDown() animuje výšku vybraných elementov. To spôsobuje, že sa dolná časť vysúva dole.

Dĺžka trvania sa uvádza v milisekundách, vyššie hodnoty znamenajú pomalšiu animáciu, nie rýchlejšiu. Ako dĺžku trvania môžu byť tiež podané reťazce 'fast' a 'slow', ktoré reprezentujú 200 a 600 milisekúnd.

Môžeme animovať akýkoľvek element, napríklad obrázok:

<div id="clickme">
   Click here
</div>
<img id="book" src="book.png" alt="" width="100" height="123" />

Element, ktorý je počiatočne skrytý, môžeme pomaly zobraziť takto:

$('#clickme').click(function() {
   $('#book').slideDown('slow', function() {
      // Animation complete.
   });
});

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting