prihlasenyprihlasit | registrovat

.show()

kategorie: Efekty

.show() vráti: jQuery

Zobrazí vybrané elementy.

Bez parametrov, je metóda .show() najjednoduchším spôsobom ako zobraziť element:

$('.target').show();

Vybrané elementy budú ihneď zobrazené bez akejkoľvek animácie. Toto je ekvivalentom k .css('display', 'block'), s výnimkou, že sa nastaví pôvodná vlastnosť. Ak mal element display hodnotu inline, tak potom, čo bol skrytý a zobrazený, opäť nadobudne inline.

Poznámka: Ak používate vo svojich štýloch !importatnt, napríklad display: none !important, je nutné, ak chcete zachovať funkčnosť, prepísať štýl pomocou .css('display', 'block !important').

Ak je poskytnutá dĺžka trvania, .show() sa stáva metódou pre animáciu. Metóda .show() animuje výšku, šírku a priehľadnosť pre všetky vybrané elementy súčasne.

Dĺžka trvania sa uvádza v milisekundách, vyššie hodnoty znamenajú pomalšiu animáciu, nie rýchlejšiu. Ako dĺžku trvania môžu byť tiež podané reťazce 'fast' a 'slow', ktoré reprezentujú 200 a 600 milisekúnd.

Môžeme animovať akýkoľvek element, napríklad obrázok:

<div id="clickme">
   Click here
</div>
<img id="book" src="book.png" alt="" width="100" height="123" />

Element, ktorý je počiatočne skrytý, môžeme pomaly zobraziť takto:

$('#clickme').click(function() {
   $('#book').show('slow', function() {
      // Animation complete.
   });
});

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting