prihlasenyprihlasit | registrovat

.hover()

kategorie: Udalosti

.hover(handlerIn(eventObject), handlerOut(eventObject)) vráti: jQuery

Previaže dva handlere do zvolených elementov, ktoré majú byť vykonané, keď ukazovateľ myši vstúpi a opustí elementy.

.hover() medóda sa viaže na handlere pre mouseenter a mouseleave udalosti. Môžeme použiť jednoduché správanie na elementy v čase, keď je myš nad elementom.

Volanie $(selector).hover(handlerIn, handlerOut) je skratka pre:

$(selector).mouseenter(handlerIn).mouseleave(handlerOut);

Pozri tiež .mouseenter() and .mouseleave()pre viac detailov.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting