prihlasenyprihlasit | registrovat

.fadeOut()

kategorie: Efekty

.fadeOut() vráti:

Skryt zvolene elementy postupnym spriehladnovanim.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting