prihlasenyprihlasit | registrovat

.fadeIn()

kategorie: Efekty

.fadeIn() vráti:

Zobrazit zvolene elementy postupnym zobrazovanim.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting