prihlasenyprihlasit | registrovat

:empty

kategorie: Selektory

:empty vráti: Array

Vyberie všetky elementy, ktoré nemajú potomkov.

Toto je opakom k :parent

Dôležitou poznámkou k :empty (a :parent) je, že aj textový uzol je potomkom elementu.

W3C doporučuje, aby element <p> mal aspoň jedného potomka, a to aj v prípade, že je potomkom iba text (pozri http://www.w3.org/TR/html401/struct/text.html#edef-P). Niektoré iné elementy, sú naopak prázdne (tj. nemajú žiadnych potomkov) podľa definície napríklad: <input>, <img>, <br> a <hr>

Priklady:

Nájde všetky elementy, ktoré sú prázdne - nemajú potomok elementy alebo text.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>

 td { text-align:center; }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<table border="1">
  <tr><td>TD #0</td><td></td></tr>
  <tr><td>TD #2</td><td></td></tr>

  <tr><td></td><td>TD#5</td></tr>
 </table>
<script>$("td:empty").text("Was empty!").css('background', 'rgb(255,220,200)');</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting