prihlasenyprihlasit | registrovat

.delay()

kategorie: Efekty

.delay() vráti:

Nastavi casovac oneskorenia vykonavani sekvencii poloziek vo fronte.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting