prihlasenyprihlasit | registrovat

.animate()

kategorie: Efekty

.animate() vráti:

Vykonat zvolenu animaciu zvolenim CSS vlastnosti.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting