prihlasenyprihlasit | registrovat

.size()

kategorie: Rôzne

.size() vráti: Number

Vráti počet elementov v jQuery objekte.

Metóda .size() je ekvivalentom k .length vlastnosti. Vlastnosť .length je doporučovaná, pretože nemusí navyše volať funkciu.

Vzhľadom na tento jednoduchý zoznam:

<ul>
   <li>foo</li>
   <li>bar</li>
</ul> 

Aj .size() aj .length určujú počet položiek:

alert( "Size: " + $("li").size() );
alert( "Size: " + $("li").length );

Výsledok týchto 2 alertov:

Size: 2
Size: 2

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting