prihlasenyprihlasit | registrovat

.serializeArray()

kategorie: Ajax

.serializeArray() vráti: Array

Zakóduje zoznam elementov ako pole názvov a hodnôt.

Metóda .serializeArray() vytvára JavaScript pole objektov, pripravené na zakódovanie ako reťazec JSON. Operuje na jQuery objekte reprezentujúci súbor formulárových elementov. Formulárové elementy môžu byť rôznymi typmi:

<form>
 <div><input type="text" name="a" value="1" id="a" /></div>
 <div><input type="text" name="b" value="2" id="b" /></div>
 <div><input type="hidden" name="c" value="3" id="c" /></div>
 <div>
  <textarea name="d" rows="8" cols="40">4</textarea>
 </div>
 <div><select name="e">
  <option value="5" selected="selected">5</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="7">7</option>
 </select></div>
 <div>
  <input type="checkbox" name="f" value="8" id="f" />
 </div>
 <div>
  <input type="submit" name="g" value="Submit" id="g" />
 </div>
</form>

Metóda .serializeArray() môže pracovať na jQuery objekte, kotrý má jednotlivé formulárové elementy, ako sú <input>, <textarea> a <select>. Avšak, jednoduchšie je pre serializáciu vybrať samotný <form> tag:

$('form').submit(function() {
 $.print($(this).serializeArray());
 return false;
});

To vytvorí nasledujúcu dátovú štruktúru:

[
 {
  name: a
  value: 1
 },
 {
  name: b
  value: 2
 },
 {
  name: c
  value: 3
 },
 {
  name: d
  value: 4
 },
 {
  name: e
  value: 5
 }
]

Priklady:

Získa hodnoty z formulára, iteráciou skrze ne, a pripojí ich k zobrazeným výsledkom.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 body, select { font-size:14px; }
 form { margin:5px; }
 p { color:red; margin:5px; }
 b { color:blue; }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<p><b>Results:</b> <span id="results"></span></p>

 <form>
  <select name="single">
   <option>Single</option>
   <option>Single2</option>

  </select>
  <select name="multiple" multiple="multiple">
   <option selected="selected">Multiple</option>
   <option>Multiple2</option>

   <option selected="selected">Multiple3</option>
  </select><br/>
  <input type="checkbox" name="check" value="check1" id="ch1"/>

  <label for="ch1">check1</label>
  <input type="checkbox" name="check" value="check2" checked="checked" id="ch2"/>

  <label for="ch2">check2</label>
  <input type="radio" name="radio" value="radio1" checked="checked" id="r1"/>

  <label for="r1">radio1</label>
  <input type="radio" name="radio" value="radio2" id="r2"/>

  <label for="r2">radio2</label>
 </form>
<script>

  function showValues() {
   var fields = $(":input").serializeArray();
   $("#results").empty();
   jQuery.each(fields, function(i, field){
    $("#results").append(field.value + " ");
   });
  }

  $(":checkbox, :radio").click(showValues);
  $("select").change(showValues);
  showValues();
</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting