prihlasenyprihlasit | registrovat

:only-child

kategorie: Selektory

:only-child vráti: Array

Vyberie všetky elementy, ktoré sú potomkom svojho rodiča.

Ak má rodič iných potomkov, nevyberie sa nič.

Priklady:

Vyhľadá tlačidlá bez súrodencov v každom zvolenom div a zmení vzhľad.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>

 div { width:100px; height:80px; margin:5px; float:left; background:#b9e }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<div>
  <button>Sibling!</button>
  <button>Sibling!</button>
 </div>

 <div>
  <button>Sibling!</button>
 </div>
 <div>
  None
 </div>

 <div> 
  <button>Sibling!</button>
  <button>Sibling!</button>
  <button>Sibling!</button>

 </div>
 <div>
  <button>Sibling!</button>
 </div>
<script>$("div button:only-child").text("Alone").css("border", "2px blue solid");</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting