prihlasenyprihlasit | registrovat

:odd

kategorie: Selektory

:odd vráti: Array

Vyberie nepárne elementy, číslovane od nuly. Pozri tiež párne (even).

Predovšetkým si všimnite, že je indexovanie od 0, to znamená, že :odd selektor vyberie druhý element, štvrtý element, a tak ďalej v rámci vybraných.

Priklady:

Nájde párne riadky tabuľky (index 1, 3, 5 atď.).
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>

 table {
  background:#f3f7f5;
 }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<table border="1">
  <tr><td>Row with Index #0</td></tr>
  <tr><td>Row with Index #1</td></tr>

  <tr><td>Row with Index #2</td></tr>
  <tr><td>Row with Index #3</td></tr>
 </table>
<script>$("tr:odd").css("background-color", "#bbbbff");</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting