prihlasenyprihlasit | registrovat

:last-child

kategorie: Selektory

:last-child vráti: Array

Vyberie všetky elementy, ktoré sú posledným potomkom svojich rodičov.

Kým :last platí iba pre jeden element, toto platí pre viacero: Jeden pre každého rodiča.

Priklady:

Nájde posledný span každého zvoleného div a pridá hover.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 span.solast { text-decoration:line-through; }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<div>
  <span>John,</span>
  <span>Karl,</span>
  <span>Brandon,</span>

  <span>Sam</span>
 </div>
 <div>
  <span>Glen,</span>
  <span>Tane,</span>

  <span>Ralph,</span>
  <span>David</span>
 </div>
<script>
  $("div span:last-child")
    .css({color:"red", fontSize:"80%"})
    .hover(function () {
       $(this).addClass("solast");
      }, function () {
       $(this).removeClass("solast");
      });

</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting