prihlasenyprihlasit | registrovat

id

kategorie: Selektory

id vráti:

Vyberie jeden element s podaným id atribútom.

Pre id selektory, jQuery používa JavaScript funkciu document.getElementById(), čo je veľmi efektívne. Keď je iný selektor spojený s id selektorom, napríklad h2#pageTitle, jQuery vykoná ďalšiu kontrolu pred identifikáciou elementu pre výber.

Každá hodnota id môže byť použitá v rámci dokumentu iba raz. Ak viac elementov má priradené rovnaké ID, dotazy, ktoré používajú toto ID vyberú iba prvý element z DOM. Na toto správanie by ste sa nemali spoliehať, pretože, dokument s viacerými elementami využívajúce rovnaké ID je nevalidný.

Ak id obsahuje znaky, ako sú bodky alebo dvojbodky musíte tieto znaky escapovat spätnými lomkami.

Priklady:

Najde element s id 'myDiv'.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   div {
    width: 90px;
    height: 90px;
    float:left;
    padding: 5px;
    margin: 5px;
    background-color: #EEEEEE;
   }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="notMe"><p>id="notMe"</p></div>
  <div id="myDiv">id="myDiv"</div>
  <script>$("#myDiv").css("border","3px solid red");</script>
 </body>
</html>
Najde element s id 'myDiv.entry[1]'. Pozri sa ako musia byt "osetrene" spatne lomitka.
 <!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <style>
   div {
    width: 300px;
    float:left;
    padding: 2px;
    margin: 3px;
    background-color: #EEEEEE;
   }
  </style>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="myID.entry[0]">id="myID.entry[0]"</div>
  <div id="myID.entry[1]">id="myID.entry[1]"</div>
  <div id="myID.entry[2]">id="myID.entry[2]"</div>
  <script>$("#myID\\.entry\\[1\\]").css("border","3px solid red");</script>
 </body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting