prihlasenyprihlasit | registrovat

:hidden

kategorie: Selektory

:hidden vráti: Array

Označí všetky elementy, ktoré sú skryté.

Prvky môžu byť považované za skryté z niekoľkých dôvodov:

 • Majú hodnotu display na none
 • Sú formulárovým prvkom typu hidden
 • Ich šírka a výška sú nastavené na 0
 • Predok elementu je skrytý a tak nieje zobrazený na stránke

Ako je :hidden určený, došlo k zmene v jQuery 1.3.2. Element je pokladaný za skrytý, pokiaľ on alebo jeho rodičia nezaberajú žiadne miesto v dokumente. CSS visibility nieje braná do úvahy.

Priklady:

Ukáže všetky skryté divy a spočíta hidden inputy.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 div { width:70px; height:40px; background:#ee77ff; margin:5px; float:left; }
 span { display:block; clear:left; color:red; }
 .starthidden { display:none; }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<span></span>
 <div></div>
 <div style="display:none;">Hider!</div>
 <div></div>

 <div class="starthidden">Hider!</div>
 <div></div>
 <form>
  <input type="hidden" />

  <input type="hidden" />
  <input type="hidden" />
 </form>
 <span>

 </span>
<script>
  // in some browsers :hidden includes head, title, script, etc... so limit to body
  $("span:first").text("Found " + $(":hidden", document.body).length + 
             " hidden elements total.");
  $("div:hidden").show(3000);
  $("span:last").text("Found " + $("input:hidden").length + " hidden inputs.");

</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting