prihlasenyprihlasit | registrovat

:file

kategorie: Selektory

:file vráti: Array < Element(y)>

Vyberie všetky input elementy typu file.

Rovnako ako u iných pseudo-tried selektorov (tie, ktoré začínajú s ":") sa odporúča, aby pred ním bol názov tagu alebo nejaký iný selektor, inak použije univerzálny selektor ("*"). Inými slovami, $(':file') je ekvivalentom ku $('*:file'), takže by ste mali používať namiesto toho $('input:file').

Priklady:

Nájde všetky file inputy.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
 textarea { height:45px; }
 </style>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<form>
  <input type="button" value="Input Button"/>
  <input type="checkbox" />

  <input type="file" />
  <input type="hidden" />
  <input type="image" />

  <input type="password" />
  <input type="radio" />
  <input type="reset" />

  <input type="submit" />
  <input type="text" />
  <select><option>Option<option/></select>

  <textarea></textarea>
  <button>Button</button>
 </form>
 <div>
 </div>
<script>

  var input = $("input:file").css({background:"yellow", border:"3px red solid"});
  $("div").text("For this type jQuery found " + input.length + ".")
      .css("color", "red");
  $("form").submit(function () { return false; }); // so it won't submit

</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting