prihlasenyprihlasit | registrovat

:enabled

kategorie: Selektory

:enabled vráti: Array

Vyberie všetky elementy, ktoré sú povolené.

Rovnako ako u iných pseudo-tried selektorov (tie, ktoré začínajú s ":") sa odporúča, aby pred ním bol názov tagu alebo nejaký iný selektor, inak použije univerzálny selektor ("*"). Inými slovami, $(':enabled') je ekvivalentom ku $('*:enabled'), takže by sa mali používať namiesto toho $('input:enabled').

Priklady:

Nájde všetky input elementy, ktoré su enabled.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	<form>

    <input name="email" disabled="disabled" />
    <input name="id" />
  </form>
<script>$("input:enabled").val("this is it");</script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting