prihlasenyprihlasit | registrovat

:contains()

kategorie: Selektory

:contains(text) vráti: Array

Vyberie všetky elementy, ktoré obsahujú zadaný text.

Zodpovedajúci text sa môže objaviť priamo vo vybranom elemente v niektorom potomkovi tohto elementu, alebo ich kombinácie.

Priklady:

Nájde všetky divy, ktoré obsahujú "John" a podčiarkne ich.
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
</head>
<body>
	
<div>John Resig</div>

<div>George Martin</div>
<div>Malcom John Sinclair</div>
<div>J. Ohn</div>
      
    
<script>
$("div:contains('John')").css("text-decoration", "underline");
    </script>
</body>
</html>

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting