prihlasenyprihlasit | registrovat

.blur()

kategorie: Udalosti

.blur(handler(eventObject)) vráti: jQuery

Zviaže spracovanie udalosti na "blur" JavaScript udalosť, alebo podnet, že udalosť je na elemente.

Trigger the handler
The event handler can be bound to the first input field: $('#target').blur(function() { alert('Handler for .blur() called.'); });

$('#other').click(function() {
  $('#target').blur();
});

Priklady:

Ak chcete spustiť blur udalosti na všetkých odstavcoch:
 $("p").blur();

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting