prihlasenyprihlasit | registrovat

.ajaxStart()

kategorie: Ajax

.ajaxStart(handler()) vráti: jQuery

Handler bude zavolaný, keď začne prvá Ajax požiadavka. Toto je Ajax udalosť.

Kedykoľvek má byť zaslaná jQuery požiadavka, jQuery skontroluje, či existuje nejaká externá jQuery požiadavka. Ak žiadna neprebieha, jQuery spustí ajaxStart udalosť. Všetky handlere, ktoré boli registrované metódou .ajaxStart() budú vykonané v tomto momente.

Ak chcete sledovať túto metódu v akcii, stvoríme jednoduchú Ajax load požiadavku:

<div class="trigger">Trigger</div>
<div class="result"></div>
<div class="log"></div>

Môžeme pripojiť naše spracovanie udalosti na akýkoľvek element:

$('.log').ajaxStart(function() {
  $(this).text('Triggered ajaxStart handler.');
});

Teraz môžeme vyvolať Ajax požiadavku použitím ľubovoľnej jQuery metódy:

$('.trigger').click(function() {
  $('.result').load('ajax/test.html');
});

Keď užívateľ klikne na tlačidlo a Ajax požiadavka bola odoslaná, zobrazí sa v '.log' text.

Poznámka: Pretože .ajaxStart() je implementovaný ako metóda inštancií jQuery objektu, môžeme použiť slovo this tak, ako sme ho použili pre odkazovanie na vybrané elementy v rámci callback funkcie.

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting