prihlasenyprihlasit | registrovat

.ajaxSend()

kategorie: Ajax

.ajaxSend() vráti: jQuery

Pripojené funkcie, ktoré majú byť vykonané pred poslaním AJAX požiadavky. Jedná sa o Ajax udalosť.

Kedykoľvek má byť Ajax požiadavka odoslaná, jQuery spustí ajaxSend udalosť. Čokoľvek a všetky handlere, ktoré boli zaregistrované .ajaxSend() metódou sa vykonajú v tomto okamihu.

K pozorovanie tejto metódy v praxi, môžeme zostaviť základnú Ajax požiadavku:

Trigger

Môžeme pripojiť naše spracovanie udalosti na akúkoľvek časť:

$('.log').ajaxSend(function() {
  $(this).text('Triggered ajaxSend handler.');
});

Teraz môžeme vytvoriť Ajax požiadavku použitím akejkoľvek jQuery metódy:

$('.trigger').click(function() {
  $('.result').load('ajax/test.html');
});

Keď užívateľ klikne na tlačidlo a Ajax požiadavka je na začiatku, je zobrazený log správy.

Poznámka: Pretože .ajaxSend() je implementovaný ako metóda jQuery instancie, môžme použiť this kľúčové slovo, tým že odkážeme zvolený element v callback funkcii.

All ajaxSend handlers are invoked, regardless of what Ajax request is to be sent. If we must differentiate between the requests, we can use the parameters passed to the handler. Each time an ajaxSend handler is executed, it is passed the event object, the XMLHttpRequest object, and the settings object that was used in the creation of the Ajax request. For example, we can restrict our callback to only handling events dealing with a particular URL:

$('.log').ajaxSend(function(e, xhr, settings) {
  if (settings.url == 'ajax/test.html') {
    $(this).text('Triggered ajaxSend handler.');
  }
});

Priklady:

Ukáže správu predtým ako je Ajax požiadavka poslaná.
 $("#msg").ajaxSend(function(evt, request, settings){
  $(this).append("<li>Starting request at " + settings.url + "</li>");
});

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting