prihlasenyprihlasit | registrovat

.ajaxError()

kategorie: Ajax

.ajaxError(handler(event, XMLHttpRequest, ajaxOptions, thrownError)) vráti: jQuery

Handler bude zavolaný, keď Ajax požiadavka skončí chybou. Toto je Ajax udalosť.

Kedykoľvek Ajax požiadavka skončí chybou, jQuery spustí ajaxError udalosť. Všetky handlere, ktoré boli registrované metódou .ajaxError() budú vykonané v tomto momente.

Ak chcete sledovať túto metódu v akcii, stvoríme jednoduchú Ajax load požiadavku:

<div class="trigger">Trigger</div>
<div class="result"></div>
<div class="log"></div>

Môžeme pripojiť naše spracovanie udalosti na akýkoľvek element:

$('.log').ajaxError(function() {
  $(this).text( "Triggered ajaxError handler." );
});

Teraz môžeme vyvolať Ajax požiadavku použitím ľubovoľnej jQuery metódy:

$('.trigger').click(function() {
  $("div.result").load( "ajax/missing.html" );
});

Keď užívateľ klikne na tlačidlo a Ajax požiadavka zlyhala, pretože požadovaný súbor chýba, zobrazí sa v '.log' text.

Priklady:

Ukáže správu, keď Ajax požiadavka zlyhá.
 $("#msg").ajaxError(function(event, request, settings){
  $(this).append("<li>Error requesting page " + settings.url + "</li>");
});

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting