prihlasenyprihlasit | registrovat

.ajaxComplete()

kategorie: Ajax

.ajaxComplete(handler(event, XMLHttpRequest, ajaxOptions)) vráti: jQuery

Pripojené funkcie sa musia uskutočniť vždy keď je AJAX požiadavka ukončená. Jedná sa o Ajax udalosť.

XMLHttpRequest nastavenia pouzite pre tuto poizdavku su zadane ako argumenty pre spatne volanie.

Trigger
$('.log').ajaxComplete(function() {
  $(this).text('Triggered ajaxComplete handler.');
});
$('.trigger').click(function() {
  $('.result').load('ajax/test.html');
});
$('.log').ajaxComplete(function(e, xhr, settings) {
  if (settings.url == 'ajax/test.html') {
    $(this).text('Triggered ajaxComplete handler.');
  }
});

Priklady:

Ukáže správu akonáhle Ajax požiadavka skončí.
 $("#msg").ajaxComplete(function(event,request, settings){
   $(this).append("<li>Request Complete.</li>");
 });

API

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting