prihlasenyprihlasit | registrovat

Pluginy

grumble.js

Bublinová nápoveda.

Ninja UI

Elastislide

Jednoduchý a sémantický obrázkový carousel.

Circular Content Carousel

Dynamic Carousel

Timelinr

Prináša trošku života do nudných časových osí. Podporuje vertikálny aj horizontálny vzhľad. Taktiež je možné meniť nastavenia.

Flexible Nav

Pridáva inteligenčný navigačný panel. Pomáha vizualizovať rôzne časti dokumentu.

leanModal

Jednoduché modal okná.

Elycharts

Plne upraviteľná a jednoduchá knižnica na tvorbu grafov založená na knižniciach Raphaël a jQuery.

Shuffle Letters Effect

Jeho účelom je premiešať obsah textu akéhokoľvek DOM elementu do správneho tvaru. Môžete využiť napríklad pre nadpisy, logo alebo slideshow.

Tagy

© 2009 Shaddow admin hosting od VIPHosting